Lắt đặt – Nghiệm thu

Lắt đặt – Nghiệm thu là những khâu không thể thiếu trong chu trình cung cấp dịch vụ cửa cuốn.

Lắp đặt sản phẩm: 

 • Thời gian lắp đặt dự kiến 3 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu thực hiện.

Nghiệm thu bàn giao:

 • Khách hàng phải tổ chức tổng nghiệm thu công trình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Quangdoor đã hoàn tất việc lắp đặt sản phẩm. Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của đại diện hai bên. Nếu quá thời hạn trên mà khách hàng không tổ chức nghiệm thu thì công việc nghiệm thu xem như đã được hoàn tất và Khách hàng phải chấp thuận biên bản nghiệm thu do bên Quangdoor lập.
 • Thời gian nghiệm thu không được kéo dài quá 02 ngày, kể từ ngày bắt đầu công tác nghiệm thu.
 • Lắp đặt sản phẩm: 
  • Thời gian lắp đặt dự kiến 3 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu thực hiện.

  Nghiệm thu bàn giao:

  • Khách hàng phải tổ chức tổng nghiệm thu công trình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Quangdoor đã hoàn tất việc lắp đặt sản phẩm. Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của đại diện hai bên. Nếu quá thời hạn trên mà khách hàng không tổ chức nghiệm thu thì công việc nghiệm thu xem như đã được hoàn tất và Khách hàng phải chấp thuận biên bản nghiệm thu do bên Quangdoor lập.
  • Thời gian nghiệm thu không được kéo dài quá 02 ngày, kể từ ngày bắt đầu công tác nghiệm thu.
  • Khách hàng phải tổ chức tổng nghiệm thu công trình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Quangdoor đã hoàn tất việc lắp đặt sản phẩm. Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của đại diện hai bên. Nếu quá thời hạn trên mà khách hàng không tổ chức nghiệm thu thì công việc nghiệm thu xem như đã được hoàn tất và Khách hàng phải chấp thuận biên bản nghiệm thu do bên Quangdoor lập.
  • Mẫu Cửa Cuốn Khe Thoáng Austdoor đẹp Và Mới Nhất
  • Thời gian nghiệm thu không được kéo dài quá 02 ngày.
  • Lắp đặt sản phẩm: 
   • Thời gian lắp đặt dự kiến 3 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu.

   Nghiệm thu bàn giao:

   • Khách hàng phải tổ chức tổng nghiệm thu công trình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Quangdoor đã hoàn tất việc lắp đặt sản phẩm. Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của đại diện hai bên. Nếu quá thời hạn trên mà khách hàng không tổ chức nghiệm thu thì công việc nghiệm thu xem như đã được hoàn tất và Khách hàng phải chấp thuận biên bản nghiệm thu do bên Quangdoor lập.
   • Lắp đặt sản phẩm: 
    • Thời gian lắp đặt dự kiến 3 ngày làm việc.

    Nghiệm thu bàn giao:

    • Khách hàng phải tổ chức tổng nghiệm thu công trình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Quangdoor đã hoàn tất việc lắp đặt sản phẩm. Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của đại diện hai bên. Nếu quá thời hạn không tổ chức nghiệm thu thì công việc nghiệm thu xem như hoàn tất.
    • Thời gian nghiệm thu không được kéo dài quá 02 ngày, kể từ ngày bắt đầu công tác nghiệm thu. Xem thêm: Lắt đặt – Nghiệm thu 
0964.721.537
Chat Zalo